ehir Rehberi


Ulu Cami

Bursa Ulu Cami, aslen zaviye olarak yap覺lan, sonradan cami olarak kullan覺lmaya balanm覺 olmas覺na ramen 癟ok ayakl覺 cami emas覺n覺n en klasik ve an覺tsal 繹rnei say覺l覺r. I. Bayezid taraf覺ndan 1396-1400 y覺llar覺 aras覺nda yapt覺r覺lm覺t覺r. Dikd繹rtgen planl覺 cami yakla覺k toplam 5000 metrekare boyutlar覺nda olup 20 kubbe ile 繹rt羹l羹d羹r.

Sekizgen kasnaklara oturan kubbeler mihrap duvar覺na dik be s覺ra halinde dizilmitir. Kasnaklar mihrap ekseni 羹zerindekiler en y羹ksek olmak 羹zere yanlara doru gidildik癟e her s覺rada daha al癟ak d羹zenlenmitir.

ulucamii


TR襤LYE (ZEYT襤NBAI)

Trilye刑eniz ile doan覺n i癟i癟e olduu, ehir hayat覺ndan uzak tarihi dokusu, cumbal覺 ve renkli boyal覺 kerpi癟 evleri, arnavut kald覺r覺ml覺 sokaklar覺, zeytinya覺 ve zeytinleri,bal覺k lokantalar覺 ve s覺cakkanl覺 insanlar覺 ile tarihin sayfalar覺na yolculuk yap覺p konuk olmak gibi bir yer.

trilye


CUMALIKIZIK

Bir haftasonu ka癟abileceiniz, darac覺k sokaklar覺, olaan羹st羹 evleri, kap覺 tokmaklar覺 ve sokak 癟emeleriyle sizi bug羹nden ge癟mie ta覺yacak bir ortam. S覺cac覺k, dost insanlar ve eki maya ile yap覺lm覺 ve odun ateinde piirilmi nefis ekmei ile Cumal覺k覺z覺k K繹y羹 sizi bekliyor.
Asfalt yollar, demir ge癟itler, ara癟lar, cam d覺 y羹zey kaplamal覺 beton binalar, g繹kdelenler derken s覺hhat y羹kl羹 irin ahap evlere, yeillie souk kaynak sular覺na ve tarihe hasret kald覺k.Bursan覺n yan覺 ba覺nda bulunan Cumal覺k覺z覺k K繹y羹, hi癟 apartman覺 olmayan, g羹n羹m羹ze dek mimari dokusu bozulmadan gelebilen ender k繹ylerden biri.

cumalikizik


EM襤RSULTAN

Emir Sultan Camii, Bursada, Y覺ld覺r覺m Bayezid覺n k覺z覺 Hundi Fatma Hatun taraf覺ndan kocas覺 Emir Sultan ad覺na, muhtemelen elebi Sultan Mehmedin h羹k羹mdarl覺覺 s覺ras覺nda (1366 1429) ina ettirilmitir.

Cami sekizgen kasnak 羹zerine oturan tek kubbeye sahiptir. Kuzey cephesinin k繹elerinde kesme tatan birer minaresi vard覺r. Dikd繹rtgen bi癟iminde, ahap kolonlar 羹zerinde sivri ve yatay kemerli ahap revaklarla 癟evrili geni avlusunun ortas覺nda ad覺rvan, g羹neyde cami, kuzeyde t羹rbe ve ahap odalar yer almaktad覺r. Camiinin i癟i gayet ayd覺nl覺kt覺r.

emirsultan


YE襤L TRBE

Y覺ld覺r覺m Bayezidin olu Sultan Mehmet elebi taraf覺ndan 1421 y覺l覺nda yapt覺r覺lm覺t覺r. Mimar覺 Hac覺 襤vaz Paad覺r. Bursan覺n sembol羹 haline gelen yap覺 ehrin her yerinden g繹r羹lebilecek bir konuma sahiptir. I. Mehmet elebi sal覺覺nda t羹rbeyi yapt覺rm覺, 40 g羹n sonra da vefat etmitir.

D覺ardan bak覺ld覺覺nda tek katl覺 g繹r羹nen t羹rbe, sandukalar覺n bulunduu salon ve bunun alt覺nda yer alan beik tonuzlu mezar odas覺yla beraber iki katl覺d覺r. D覺 duvarlar turkuaz 癟inilerle kapl覺d覺r. T羹rbenin i癟i, sandukalar, mihrab, duvarlar, c羹mle kapisi ile cephe kaplamalar覺 da 癟iniden yap覺lm覺t覺r. K覺bleye bakan mihrab覺 bir sanat eseridir.

yesilturbe


ULUDA

Uluda, Marmara B繹lgesinin geni d羹zl羹klerine yay覺lm覺, Bursa ili s覺n覺rlar覺 i癟inde yer al覺p, 羹lkemizin en 癟ok rabet g繹ren k覺 ve kayak merkezi konumunda. Da覺n 12.732 hektarl覺k b繹l羹m羹, 1961 y覺l覺nda Milli Park olarak ayr覺lm覺. Milli Park stat羹s羹 uygulamal覺 Uluda da ziyaret癟iler y覺l boyu konaklama tesislerinden ve Kirazl覺yayla, Sar覺alan, obankayada d羹zenlenmi olan g羹n羹birlik alanlardan da yararlanabiliyorlar.

Aral覺k ay覺ndan balay覺p Nisan ay覺na kadar karla kapl覺 alanlar覺nda kayak yapmaya elverili sahalar ve y羹ksek kar kalitesi ile k覺 sporlar覺 i癟in makbul say覺lan pistler bulunuyor.

uludag

Turn On Builder